Zadanie

Gardenerov gadžet

Počet bodov: 48

Život na dedine je strašná otrava. Vkuse dakomu narastú voňavejšie paradajky, rovnejší plot, výkonnejší traktor,… no vecí sa nájde neúrekom. Výnimkou nie je ani Adam. Jeho sused má tak krásne pole, že mu každý závidí. Aj Adam by také chcel… Ešte že od Klubu Sejačov a Pestovateľov na narodeniny dostal Ultimátny záhradný gadžet 3000, pomocou ktorého vie jedným šmahom zvýšiť úrodnosť ľubovoľných úsekov jeho poľa. A nie len to, dokonca ich aj ľubovoľne preusporiada!

Úloha

Na vstupe dostaneme 2 polia \(A\) a \(B\), v každom je \(n\) čísel reprezentujúce úrodnosti daných úsekov. Vašou úlohou je zistiť, či sa dá pole \(A\) pomocou jedného použitia Adamovho gadžetu zmeniť tak, aby bolo rovnaké ako pole \(B\). Teda aby pre všetky indexy \(i\) platilo, \(a_i = b_i\). Jedno využitie Adamovho gadžetu sa skladá z 2 krokov. Najprv si vyberieme ľubovoľne veľa indexov \(i\), na ktorých zvýšime úrodnosť úseku \(a_i\) o 1. Potom preusporiadame úseku poľa \(A\) do ľubovoľného poradia.

Vstup a Výstup

Prvý riadok vstupu obsahuje číslo \(n (1 \leq n \leq 10^5)\), ktoré označuje počet prvkov v poliach \(A\) a \(B\). Nasleduje \(n\) čísel \(a_i (a_i \leq 10\,000)\), označujúce úrodonosť i-teho úseku Adamovho poľa. Na treťom riadku je \(n\) čísel \(b_i (b_i \leq 10\,000)\), označujúce úrodnosť i-teho úseku susedovie poľa.

Na jeden riadok vypíšte Jednoduche, ak sa dá jedným šmahom adamovho gadžetu preorať jeho pole tak, aby bolo rovnaké ako susedove. Ak sa to nedá, vypíšte Neda sa.

Príklady

Input:

5
1 0 5 4 1
0 2 1 4 6

Output:

Jednoduche

Môžeme napríklad zvýšiť úrodnosť prvého a tretieho úseku. Potom len vymeníme prvý úsek s druhým a tretí s piatym.

Input:

5
0 5 4 2 5
2 1 6 4 4

Output:

Neda sa

Neexistuje spôsob, ako poorať prvé pole tak, aby vyzeralo ako druhé.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.