Zadanie

Fuška

Počet bodov: 40

Z nejakého divného dôvodu doručí každé ráno biela sova organizátorom zenitu v programovaní osemsmerovku.

Žiaden z nich sa nepriznal k zapísaniu na soví osemsmerovkový mailinglist. Pokusy o komunikáciu so sovou v snahe zrušiť odber zatiaľ zlyhali, a tak ich už majú peknú kôpku.

Aby mali aspoň nejaké využitie, rozhodli sa, že namiesto hodenia si mincou pri rozhodovaní, ktorým submitom dať OK, sa pozrú, či v nejakej osemsmerovke vedia nájsť slovo ZENIT.

Osemsmerovky však vedia byť zákerné.

Viete napríklad v nasledovnej osemsmerovke nájsť psa po anglicky, teda DOG?

DGOODDODGOODDO
ODOOGGGDODGOGG
OGOGDOODGOODDD
DGDOOOGGOOGDGO
OGDGOGDGOGGOGD
DDDGDDODOOGDOO
ODGOGGDOOGGOOD

Veru, riadna fuška.

O fuškách platí, že sú na ne organizátori zenitu v programovaní akútne alergickí.

Preto ZENIT v osemsmerovkách rozhodne hľadať nebudú, budete to robiť vy.

Úloha

Daná je osemsmerovka, teda matica písmen anglickej abecedy.

Zistite, či sa v nej nachádza (v niektorom z ôsmich smerov) slovo ZENIT.

Vstup a Výstup

Prvý riadok obsahuje číslo \(n\) - počet riadkov a stĺpcov osemsmerovky.

Nasleduje \(n\) riadkov po \(n\) znakoch - osemsmerovka. Znaky budú veľké písmená anglickej abecedy.

V prvej sade platí \(n = 5\). V druhej \(1 \leq n \leq 50\).

Ak sa v osemsmerovke nachádza slovo ZENIT, vypiste OK. Inak vypíšte WA.

Príklady

Input:

5
TAKTO
NIEJE
LENZE
KUPEL
MOTUZ

Output:

OK

Na hlavnej diagonále je obrátene ZENIT

Input:

6
HALOOZ
KSPJEE
SUPERN
PODTEI
RIESIT
WKSPSK

Output:

OK

V poslednom stĺpci

Input:

5
ZENTI
EIZNT
NIZET
ETNIZ
INTEZ

Output:

WA
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.