Zadanie

Deadline

Počet bodov: 25

Bolo to presne pred mesiacom keď som dostal za úlohu vybrať tých nesmierne dôležitých \(N\) čísel. A bolo to včera večer, keď som si uvedomil, že som konečne našiel tie správne čísla. Tie osudové čísla, ktoré zabezpečia úspech našej firme. Dôkladne som ich vybral na základe analýz a štatistík, a cítil som sa, akoby som práve objavil tajomstvo života. Dokonca akurát načas, keďže dnes ich musím odovzdať nadriadenému Barboriakovi.

Už ako som išiel výsledky svojej mesačnej práce poslať, doslova pár minút pred tým ako sa mala táto epizóda môjho života skončiť, mi prišla správa. “Ahoj, potrebujeme úplne opačné čísla! Verím a očakávam, že výsledky obdržím v dohodnutom termíne. Barboriak.”

Ten termín je dnes o jednej a oni chcú úplne opačné čísla? Do pekla aj s takouto spoluprácou!

Úloha

Vašou úlohou je z \(N\) čísel spraviť opačných \(N\) čísel. Opačné číslo má poradie bitov obrátené. Všetky čísla sú 32-bitové bez znamienka.

Vstup a Výstup

Na prvom riadku vstupu bude číslo \(n\) (\(1 \leq n \leq 100\)) udávajúce počet čísel na vstupe. Nasleduje \(n\) riadkov, každý obsahuje jedno číslo \(x\) v desiatkovej sústave (\(0 \leq x < 2 ^{32}\)).

Príklad

Input:

3
1
5
8

Output:

2147483648
2684354560
268435456

Binárny zápis 32-bitového čísla 1 je 00000000000000000000000000000001 a jeho opačné číslo je 10000000000000000000000000000000, čo je 2147483648 v desiatkovej sústave.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.