Zadanie

Chcem mať veľa kamarátov

Počet bodov: 20

Miloš má strašne veľa kamarátov. Každý rok míňa svoje ťažkozarobené peniaze, aby každému svojmu kamarátovi na narodeniny kúpil darček. Priateľstvá sú však vrtkavá záležitosť, Miloš nikdy nevie, či sa s ním niekto neprestane kamarátiť kvôli tomu, že je príliš múdry.

Miloš chce vrtkavosť svojich kamarátstiev zohľadniť, keď si bude robiť finančnú uzávierku roku 2023. Má zoznam, v ktorom má pre každého kamaráta sumu, ktorú minul na jeho darček.

Miloš by chcel vedieť, koľko peňazí by musel minúť na darčeky v prípade, že by sa s ním ktorýkoľvek z jeho kamarátov prestal kamarátiť, lebo je príliš múdry. No nemá čas tento údaj vypočítať pre každého svojho kamaráta, lebo je príliš zaneprázdnený hľadaním si nových kamarátov.

Skúste mu s tým pomôcť, možno sa s vami bude kamarátiť. Teda, ak sa nebudete báť jeho múdrosti.

Úloha

Na vstupe budete mať v jednom riadku počet Milošových kamarátov. V ďalšom riadku je zoznam, v ktorom má pre každého z týchto kamarátov číslo - sumu, ktorú tento rok minul na darček daného kamaráta. Pre každého z jeho kamarátov napíšte, koľko by stáli darčeky všetkých ostatných kamarátov okrem neho.

Vstup a Výstup

Na prvom riadku je celé číslo \(n\) reprezentujúce počet Milošovích kamarátov. V ďalšom riadku sa nachádza zoznam \(n\) kladných čísel \(c_1\)\(c_n\), neprevyšujúcich \(1000\): ceny darčekov každého kamaráta.

Pre prvú sadu platí, že \(1 \leq n \leq 10^3\). Pre druhú sadu \(1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5\).

Pre každého kamaráta vypíšte na samostatný riadok jedno číslo: koľko by stáli dokopy všetky darčeky, keby sme nekúpili darček práve jemu.

Príklad

Input:

5
1 2 3 4 6

Output:

15
14
13
12
10

Ak by sa Miloš prestal kamarátiť s prvým kamarátom, na darčeky by minul 15 peňazí. Ak by sa prestal kamarátiť s druhým kamarátom, minul by 14 peňazí. Rovnaký princíp platí pre všetkých kamarátov.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.