Zadanie

AIčka má pre vás úlohu

Počet bodov: 10

Túto úlohu pripravil nemenovaný Large Language Model

Raz dávno v krajine kódu, v meste Algoria, žil šikovný programátor menom Alan. Alan bol obľúbený v celej Algorii pre svoje zručnosti a múdrosť v kóde. Jedného dňa, keď Alana navštívil tajomný robot s menom Robi, zistil o záhadnej úlohe, ktorá ho čakala.

Robi šepkal Alanovi do ucha: “V tvojom kóde sa skrýva tajomstvo, najdlhšie slovo ti odhalí cestu. Ale choď opatrne, môže to byť ťažký úkol.”

Alan sa zatváril vážne a bez váhania sa pustil do práce. Začal prechádzať kód riadok po riadku, hľadajúc tú správnu cestu. Každý riadok bol plný rôznych premenných, cyklov a podmienok. Alan sa nemohol nechať zmiasť, musel nájsť to najdlhšie slovo, čo i len jediné.

Po niekoľkých hodinách pátrania Alan konečne narazil na slovo, ktoré malo nezameniteľný lesk. “Európska”, zaznelo ticho z jeho úst, keď napokon objavil to najdlhšie slovo, ktorému sa venoval celý jeho úsilný prieskum.

A tak, s najdlhším slovom v jeho kóde, Alan odhalil tajomstvo, ktoré mu odhalilo nový svet možností a algoritmov. Robi s úctou naklonil hlavu a odviedol Alana do nového sveta, kde boli len možnosti a žiadne hranice. A Alan zostal zapamätaný ako hrdina, ktorý našiel to najdlhšie slovo a otvoril cestu novému veku programovania v Algorii.

Úloha

Napíšte program, ktorý identifikuje a vypíše najdlhšie slovo v preddefinovanej rozprávke.

Samotná úloha spočíva v ručnom skenovaní a čítaní rozprávky s cieľom identifikovať najdlhšie slovo v texte. Proces vyžaduje ručné analyzovanie každej vety a identifikáciu slov s najväčším počtom písmen. V závislosti od dĺžky rozprávky a počtu slov môže táto úloha vyžadovať pozornosť a trpezlivosť.

Pri vykonávaní tejto úlohy by ste mali postupovať nasledovne:

  1. Prečítajte si rozprávku pozorne a postupne analyzujte každé slovo.

  2. Pri výskyte slova s väčším počtom písmen si zaznamenajte toto slovo.

  3. Pokračujte v čítaní rozprávky a aktualizujte záznam o najdlhšom slove, ak nájdete slovo s ešte väčším počtom písmen.

  4. Keď dokončíte čítanie celej rozprávky, vypíšte zaznamenané najdlhšie slovo.

Všetky diakritické znaky (čiže háčiky, čiarky, bodky nad písmenami atď.) majú byť ignorované, a preto sa má text pretransformovať do formy bez diakritiky. Ak sa vyskytne viacero slov s rovnakým maximálnym počtom písmen, program môže vypísať ľubovoľné z týchto slov.

Vstup a Výstup

Program nevyžaduje žiadny vstup. Funguje automaticky bez potreby interakcie s používateľom.

Príklad

Input:

Output:

Europska

Toto možno bolo najdlhšie slovo v Alanovom kóde, nie je to však najdlhšie slovo v našej rozprávke, ktoré hľadáte.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.