Zadanie

Kúskovanie pizze

Počet bodov: 80

Aby nám príprava Zenitu išla lepšie, objednali sme si pizzu. Kuchár v miestnej pizzérii nás však pozná, a preto si z nás vystrelil. Namiesto toho aby nám kruhovú pizzu nakrájal na trojuholníky, nakrájal ju na obdĺžniky. Môžete si ju predstaviť ako obdĺžnikovú sieť, kde každý obdĺžnik má šírku \(w\) a dĺžku \(h\) a jeden z priesečníkov je v strede pizze. Takto nakrájaná pizza má však nevýhody. Niektoré kúsky sú na okraji malé a preto ich nikto nechce jesť. Preto zostali ako zvyšky Maťovi, ktorý prišiel na prípravu Zenitu neskoro. Koľko kúskov ostalo Maťovi?

Úloha

Máte zadané celé kladné čísla \(r, w, h\) a desatinné číslo \(p\). Vypíšťe koľko kúskov pizze nie je celých, má nenulovú plochu a zároveň majú plochu menšiu ako \(p \cdot w \cdot h\).

Vstup a Výstup

Na jedinom riadku vstupu sa nachádzajú celé čísla \(r\), \(w\), \(h\) a desatinné číslo \(p\) (\(1\leq r,w,h \leq 3000\), \(0.001 \le p \le0.999\)), ktoré má najviac tri desatinné miesta.

Vypíšte jedno celé číslo - počet kúskov pizze ktorých plocha je menšia ako \(p \cdot w \cdot h\).

V prvej sade \(r,w,h \leq 10\). V druhej sade \(r,w,h \leq 50\). V tretej sade \(r,w,h \leq 200\).

Môžete predpokladať že výsledok bude rovnaký aj keď \(p\) by bolo o \(0.0005\) väčšie/menšie.

Príklady

Na obrázku môžete vidieť príklad pizze rozdelenej na kúsky so šírkou \(3\) a dĺžkou \(2\). V každom necelom kúsku je napísaná jeho plocha s presnosťou na 5 desatinných miest.

Input:

5 3 2 0.3

Output:

0

Žiaden obdĺžnik nemá plochu menšiu ako \(0.3 \cdot 6 = 1.8\)

Input:

5 3 2 0.32

Output:

4

4 obdĺžniky majú plochu menšiu ako \(0.32 \cdot 6 = 1.96\)

Input:

5 3 2 0.5

Output:

8

8 obdĺžnikov má plochu menšiu ako \(0.5 \cdot 6 = 3\)

Input:

5 3 2 0.999

Output:

12

12 obdĺžnikov má plochu menšiu ako \(0.999 \cdot 6 = 5.994\)

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.