Zadanie

Dáko veľa megafónov

Počet bodov: 30

Macker dostal na vianoce fakt veľa megafónov. Megafóny však nie su rovnaké, každý z nich \(a_i\)-krát znásobí zvuk, ktorý do neho ide. Macker sa ich rozhodol zapojiť všetky za seba. Naneštastie nemá dostatok bateriek pre všetky megafóny, jeden megafón nezapojil. Pomôžte mu zistiť, aký hlasný bude výsledný zvuk, podľa toho, ktorý megafón nezapojí.

Úloha

Na prvom riadku je číslo \(n\) (\(1 \leq n \leq 1\, 000\, 000\)). V druhom riadku je \(n\) čísiel \(a_i\) (\(1 \leq a_i \leq 1\, 000\, 000\)).

Na výstup vypíšte \(n\) čísiel, kde \(i\)-te číslo je súčin všetkých čísiel bez \(a_i\) modulo \(10^9 + 7\).

Príklad

Input:

1
2

Output:

1

Výstupný zvuk bude rovnaký ako vstupný, keďže nezapojil ani jeden megafón.

Input:

4
1 2 3 4

Output:

24 12 8 6

\(24 = 2\cdot 3\cdot 4\)

\(12 = 1\cdot 3 \cdot 4\)

\(8 = 1\cdot 2\cdot 4\)

\(6 = 1\cdot 2\cdot 3\)

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.