Zadanie

Cenné Krtkove tričká

Počet bodov: 20

Krtko veľmi rád zbiera reklamné tričká. Má ich už vyše 200. Raz keď bol na Noci Výskumníkov sa rozhodol, že sa zmocní čo najviac organizátorských tričiek. Tak sa nejakým spôsobom vlámal do skladu.

Úloha

V sklade bolo na kope \(n\) tričiek rôznych veľkostí. Krtko si chcel vziať čo najviac, ale aby to nikto nezistil, mohol si zobrať len tričká, ktoré boli na sebe - tvorili súvislý úsek. Zároveň chce, aby mu boli dobré, takže si môže zobrať len tričká najviac 2 rôznych veľkostí. Koľko najviac tričiek si môže zobrať?

Vstup a Výstup

Prvý riadok vstupu obsahuje číslo \(n (1 \leq n \leq 10^6)\), ktoré označuje počet tričiek na kope. V druhom riadku nasleduje \(n\) medzerou oddelených čísel \(a_i (1 \leq a_i \leq 10^9)\), označujúce veľkosti tričiek.

Na jeden riadok výstupu vypíšte jedno číslo - najväčší počet tričiek, ktoré si môže Krtko zobrať, aby mali najviac 2 rôzne veľkosti a tvorili súvislý úsek.

Príklad

Input:

5
1 2 3 1 1

Output:

3

Vidíme, že si mohol zobrať 3 tričká - s veľkosťami 3,1,1

Input:

7
6 2 3 2 2 1 3

Output:

4
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.