Zadanie

Dojde Dávid dnes domov?

Počet bodov: 30

Dávid úplne zabudol, že dnes musí stihnúť vlak domov, lebo jeho mamka má narodeniny. Naštastie ide ešte posledný vlak. Ale Dávid je na druhej strane lúky a vlak už odchádza. Dávid sa rozhodol, že sa pokúsi vlak dobehnúť. Vie, že vlak sa pohybuje po priamke konštantnou rýchlosťou a vie, ako najrýchlejšie dokáže bežať. Pomôžte mu zistiť, či to stihne.

Úloha

Na vstupe dostanete súradnice vlaku v čase \(0\) a v čase \(1\). Viete, že vlak sa pohybuje konštantnou rýchlosťou po priamke. Potom dostanete súradnice Dávida a jeho maximálnu rýchlosť. Zistite, či Dávid zvládne nastúpiť do vlaku. Nastúpiť môže za jazdy v ľubovoľnom bode trate, nie nutne na stanici.

Vstup a Výstup

Prvý riadok obsahuje \(-100 \leq x_0, y_0 \leq 100\), súradnice vlaku v čase \(0\).

Druhý riadok obsahuje \(-100 \leq x_1, y_1 \leq 100\), súradnice vlaku v čase \(1\).

Tretí riadok obsahuje \(-100 \leq x, y \leq 100\), súradnice Dávida v čase \(0\).

Štvrtý riadok obsahuje \(0 < v \leq 100\), maximálnu rýchlosť Dávida.

Súradnice aj rýchlosť Dávida sú reálne čísla.

V prvých dvoch sadách platí, že \(y_0 = y_1\).

V prvej sade navyše platí, že \(x_0 = y_0 = 0\).

Na výstupe vypíšte Potesi mamku, ak Dávid zvládne nastúpiť do vlaku, inak vypíšte Mamica bude sklamana.

Príklad

Input:

0 0
1 0
-1 0
2

Output:

Potesi mamku

Input:

0 0
1 0
-0.5 0
0.5

Output:

Mamica bude sklamana
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.