Zadanie

Carihradský trh

Počet bodov: 20

Začína jar. Slniečko hreje. Stromy pučia. Mráz … … počkať, čo?! Veď už malo byť pekne! Takto nejako vyzerali myšlienkové pochody Boďa s Hodoboxom. Naši chlapci ale majú šťastie. Skúškové dokončené, diplomovka ešte počká, a letenky sú z nejakého záhadného dôvodu prakticky zadarmo. Nebolo ťažké rozhodnutie ísť pretrpieť tieto prekvapivé mrázy do tepla. Chalani už dlhé roky počúvali od rodičov o Carihrade a oboch ich zaujímalo, či je to tam skutočne také, ako sa hovorí. Ani sa nenazdali, a už na druhý deň sa ocitli uprostred svetoznámeho Carihradského trhu.

Ako začalo nadchádzať poludnie a teplota sa zvyšovala, nosy našeho dua si začali uvedomovať, že ich rodičia si nerobili srandu; z nejakého miesta vial veľmi neúnosný vietor. Tomu sa trebalo vyhnúť. Boďo urýchlene vytiahol mapu a začal navigovať. Nakoľko musel pozerať do mapy, Hodoboxovi zostala rola pešieho šoféra. Nanešťastie, stánky na trhu sa neustále presúvajú a chlapci mali iba lacnejšiu mapu z predchádzajúceho dňa. Ževraj to ale nevadilo a podarilo sa im vďaka ich vynikajúcim orientačným schopnostiam vyhnúť nebezpečiu. Ja im ale neverím. Zistite, či majú skutočne taký dobrý orientačný zmysel, ako tvrdia, alebo či len klamú. Odkedy sa vrátili, tak je cítiť nejaký závan!

Úloha

Predstavme si trh ako nekonečnú štvorcovú plochu. Naše duo sa nachádza na pozícií (0, 0). Prvá súradnica sa zväčšuje dohora, druhá doprava. Z rozprávania vieme, akú postupnosť krokov chlapci prešli. Po porovnaní historických máp trhu z minulého týždňa sme našli zdroj puchu, ktorý mesto tak preslávil a kde na trhu sa nachádzal v deň výletu. Zistite, či sa našemu páru podarilo dostať do cieľa (alebo ním prejsť) bez problémov, či sa im do cieľa nepodarilo dostať, alebo či závan, čo po sebe zanechávajú je ľahko vysvetliteľný.

Vstup a Výstup

Vstup sa skladá zo 4 riadkov. Na prvom sú dve medzerou oddelené celé nezáporné čísla (\(\leq 1\,000\,000\,000\)) udávajúce súradnice cieľa, kam mali chalani namierené. Na druhom riadku sa nachádzajú súradnice puchu. Na treťom riadku sa nachádza jedno číslo \(0 \leq n \leq 10\): počet Boďových inštrukcií. Na štvrtom riadku sa nachádza postupnosť \(n\) celých čísiel — Boďove inštrukcie. Každé alternujúce číslo udáva počet krokov (\(1 \leq a_i \leq 1\,000\,000\,000\)) , ktoré treba urobiť doprava, hore, doprava, hore, doprava, hore, doprava, hore, …

Na výstupe vypíšte “TRIVIALNE” pokiaľ sa chlapcom podarilo prejsť cez cieľ.

Vypíšte “KLAMARI” pokiaľ cieľ kompletne minuli. Ak sme ale cestou v ktoromkoľvek bode prešli cez zdroj puchu, vypíšte iba “SMRAD JAK V CARIHRADE”.

Príklad

Input:

1 1
2 2
2
1 1

Output:

TRIVIALNE

Do cieľa priamo nacupitáme, nebezpečný stánok sa nachádza až ďalej.

Input:

2 2
3 3
2
1 1

Output:

KLAMARI

Inštrukcie nás nedostanú až do cieľa.

Input:

2 2
1 1
4
1 1 1 1

Output:

SMRAD JAK V CARIHRADE

Do cieľa sme pekne prišli, ale cesta viedla cez nebezpečný stánok.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.