Zadanie

Fraktály

Počet bodov: 25

Fraktály sú matematické obrázky, v ktorých môžeme vidieť opakujúci sa vzor. V tejto úlohe si vyskúšate nakresliť zopár takýchto fraktálov zložených z dvoch znakov '#' (mriežka) a ' ' (medzera).

Náš fraktál bude charakterizovaný vzorom a číslom generácie. Vzor je štvorec zložený z medzier a mriežok. Vzor pre štvorec so stranou dĺžky tri môže vyzerať napríklad takto:

###
# #
###

Povieme si, že fraktál nultej generácie je iba znak '#' (mriežka). Nech dĺžka strany vzoru je \(s\). Vo všeobecnosti platí, že fraktál \(n+1\) generácie vznikne z \(n\)-tej generácie tak, že zoberieme \(s \times s\) mriežku a do každého políčka mriežky položíme jednu kópiu fraktálu \(n\)-tej generácie, ak sa vo vzore na danom políčku nachádza mriežka. Ak sa vo vzore na danom mieste nachádza medzera, na dané miesto umiestnime rovnako veľký štvorec pozostávajúci iba z medzier.

Fraktál prvej generácie pre vzor spomenutý vyššie vyzerá takto1:

# # #
#  #
# # #

Všimnite si, že v strede je medzera (nedali sme tam fraktál nultej generácie), lebo vzor obsahuje v strede medzeru. Fraktál druhej generácie vyzerá takto:

# # # # # # # # #
#  # #  # #  #
# # # # # # # # #
# # #    # # #
#  #    #  #
# # #    # # #
# # # # # # # # #
#  # #  # #  #
# # # # # # # # #

Znova si v strede môžeme všimnúť prázdny štvorček, do ktorého sme nedali fraktál prvej generácie, lebo vzor má v strede medzeru.

Vstup

V prvom riadku sa nachádzajú dve celé čísla \(s\), \(g\) – dĺžka strany vzoru a číslo generácie. Pričom platí, že \(2 \leq s \leq 20\) a \(0 \leq g \leq 9\). V každom zo zvyšných \(s\) riadkov sa nachádza po \(s\) znakov, dokopy tvoriace vzor fraktálu popísaný medzerami a mriežkami. Nezabudnite, že každý riadok je ukončený znakom konca riadka.

Parametre na vstupe budú zvolené tak, aby veľkosť výstupu nepresiahla \(600\,000\) znakov.

Výstup

Na výstupe sa nachádza obrázok fraktálu, ktorý sme si definovali vyššie. Každé dva znaky fraktálu (medzera alebo mriežka) oddeľte jednou medzerou navyše. Za posledným znakom v každom riadku už nedávajte medzeru.

Pozor, výstup v tejto úlohe je pomerne veľký a pomalé vypisovanie to nemusí stihnúť v čase. V Jave odporúčame použiť BufferedWriter, v Pythone vypisovať celé reťazce a použiť vhodné dátové štruktúry na reprezentáciu meniaceho sa reťazca (napr. bytearray).

Príklad

Input:

3 0
###
# #
###

Output:

#

Input:

3 1
###
# #
###

Output:

# # #
#  #
# # #

Input:

3 2
###
# #
###

Output:

# # # # # # # # #
#  # #  # #  #
# # # # # # # # #
# # #    # # #
#  #    #  #
# # #    # # #
# # # # # # # # #
#  # #  # #  #
# # # # # # # # #

 1. Medzi každými dvoma znakmi (medzera alebo mriežka) z fraktálu budeme písať jednu medzeru, aby to vyzeralo krajšie.↩︎

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.