Zadanie

Cukríkové dobrodružstvo

Počet bodov: 20

Keď šiel Bonifác minule zo školy, stala sa mu zvláštna vec; akýsi podivný pán mu ponúkol cukríky. Ale malo to jednu podmienku: Bonifác si mohol vybrať z niekoľkých kôp cukríkov tri, a to práve tak, aby bol súčet cukríkov v týchto kopách deliteľný troma. Bonifácovi ste naposledy pomohli a ten natešený bežal s cukríkmi za svojimi kamarátmi. Rozpovedal im túto historku. Hortenzia si však poťukala po čele.

“Bonifác, Bonifác, si ty ale chmuľo! Veď si určite mohol zobrať tých cukríkov viac, a ty si schmatol tri hocijaké kopy!”

“Keď si taká múdra, choď si tam sama,” bránil sa Bonifác.

Hortenzia nie je žiaden mäkkýš. Hneď sa zdvihla, našla toho pána, ten jej ponúkol cukríky, všetko ako Bonifác popísal. Teraz však stojí pred ťažkou úlohou; ako má vybrať tri kopy cukríkov tak, aby súčet cukríkov v kopách bol čo najväčší, ale stále deliteľný troma? Nechce vyzerať pred kamarátmi zle. Pomôžete jej?

Vstup a výstup

Na vstupe dostanete v prvom riadku číslo \(n\) - počet kôp s cukríkmi. (\(1 \leq n \leq 3000\)) V druhom riadku bude \(n\) prirodzených čísel - počty cukríkov na jednotlivých kopách. Počet cukríkov na každej kope neprekročí \(10^8\).

Vyberte tri kopy cukríkov tak, aby súčet cukríkov bol deliteľný troma a zároveň bol čo najväčší. Na výstup vypíšte vybrané kopy cukríkov. Môžete predpokladať, že existuje aspoň jedno správne riešenie.

Príklad

Input:

5
1 15 4 7 2

Output:

15 7 2

Input:

4
1 2 4 7

Output:

1 4 7
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.