Zadanie

Cikcakovité zvieratká

Počet bodov: 20

Malý Matúško sa práve učí strihať. Maminka mu kúpila vlnkové a špicaté nožničky. Z poličky si zobral atlas zvietatiek. Najviac ho zaujali obrázky hadov a dážďoviek. Zobral si svoje vlnkové a špicaté nožničky a jedno zo zvieratiek rozstrihal na niekoľko častí. Niektoré rezy vznikli špicatými nožničkami, niektoré vlnkovými. Potom jednotlivé časti zamiešal a niektoré pootáčal (v smere zľava doprava). Vašou úlohou je zistiť, či dané zvieratko bolo had alebo dážďovka (iné zvieratká Matúško nestrihal).

Celá dážďovka vyzerá tak, že má na okrajoch guľaté zátvorky otočené dovnútra a medzi nimi je niekoľko (aspoň 1) znakov =, podľa toho, aké má dlhé telo, napr. (=) alebo (===) alebo (================) .

Celý had vyzerá tak, že na jednej strane má zátvorku otočenú dovnútra a na druhej má jazyk, teda znak < alebo >, ktorý je ale vždy otočený užšou časťou k hadovi. Telo je tvorené znakmi = (aspoň jedným). Had môže byť napr. (=< alebo (===< alebo (================<, ale aj >=) alebo >===) alebo >================).

Rez vlnkovými nožničkami vznikne tak, že sa na danom mieste zvieratko rozdelí na dve časti a na pravý okraj ľavej časti sa pridá znak ( a na ľavý okraj pravej časti sa tiež pridá znak (. Napríklad (================) môžeme rozdeliť na (=======( a (=========).

Rez špicatými nožničkami vznikne tak, že sa na danom mieste zvieratko rozdelí na dve časti a na pravý okraj ľavej časti sa pridá znak < a na ľavý okraj pravej časti sa tiež pridá znak <. Napríklad (================) môžeme rozdeliť na (=======< a <=========).

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu sa nachádza jediné číslo \(1 \leq N \leq 1\,000\) – počet kúskov hada (alebo dážďovky). Nasleduje \(N\) riadkov, kde na každom sa nachádza jeden kúsok hada (alebo dážďovky).

Každý z \(N\) riadkov je dlhý aspoň \(3\), a obsahuje dva krajné kúsky hada (alebo dážďovky (alebo pozostatok strihania)), teda jeden zo znakov <, >, (, ) a aspoň jeden stredný kúsok (=). Každý riadok je dlhý najviac \(50\).

Súčet dĺžok všetkých riadkov nepresiahne \(25\,000\).

Zistite, či je na vstupe had alebo dážďovka. Ak had, vypíšte had, ak dážďovka, vypíšte dazdovka. Je zaručené, že kúsky na vstupe vznikli z hada alebo dážďovky postupom popísaným vyššie.

Príklad

Input:

1
(=========)

Output:

dazdovka

Matúško si ani raz nestrihol, zvieratko na vstupe je dážďovka.

Input:

3
>======)
)======)
)=)

Output:

had

Pred rozstrihaním mohlo stvorenie vyzerať napríklad takto: >======))======))=), čo znamená, že to musel byť had.

Input:

2
>======<
(======>

Output:

had

Pred rozstrihaním mohlo stvorenie vyzerať napríklad takto: (======>>======<, čo znamená, že to musel byť had.

Input:

3
(==(
(==)
(==(

Output:

dazdovka

Ak tretí kúsok otočíme, tak zistíme, že pred rozstrihaním mohlo stvorenie vyzerať napríklad takto: (==((==))==), čo znamená, že to musela byť dážďovka.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.