Zadanie

Gombíky vedľa seba

Počet bodov: 45

Miška kupuje len tie najčerstvejšie, najlokálnejšie a najkvalitnejšie potraviny od babičky na kraji dediny.

Babička jej vždy zráta sumu ktorú má zaplatiť na kalkulačke. Zatiaľ čo čísla sú na nej umiestnené rozumne, gombíky plus a krát sú vedľa seba, a babička si nie vždy správne spomenie, ktorý z nich to mala stláčať.

Preto sa Miške občas stane, že neplatí súčet cien potravín, ale ich súčin.

Potraviny s takými vlastnosťami ale nikde inde v dedine nezoženie. Rozhodla sa tak, že bude kupovať potraviny tak, aby súčin ich cien bol rovnaký ako ich súčet.

Mohla by teda napríklad kupovať potraviny po jednej, ale to by bola oštara. Ak si kúpi potraviny so správnymi cenami, bude to vychádzať, aj keď ich bude viac…

Úloha

Pomôžte Miške, nech môže kupovať štyri potraviny naraz.

Nájdite všetky štvorice cien (v eurách a centoch), ktorích súčin je rovnaký ako ich súčet.

Keďže Miška nehodlá rozhadzovať peniazmi, ale ani sa priveľmi uskromniť, stačí ak nájdete tie štvorice, ktorých súčet (a súčin) je aspoň \(X\) ale najviac \(Y\) centov.

Vstup a Výstup

Na prvom riadku vstupu sú dve medzerou oddelené čísla \(1 \leq X \leq Y\) - dolná a horná hranica sumy, ktorú chce Miška zaplatiť za potraviny (v centoch).

V prvej sade je \(Y \leq 100\). V druhej \(Y \leq 1\,000\). V tretej \(Y \leq 2\,000\).

Vypíšte toľko riadkov, koľko je štvoríc cien s rovnakým súčinom ako súčtom, ktorý je aspoň \(X\) ale najviac \(Y\).

Môzete ich vypísať v ľubovoľnom poradí, ale každú práve raz.

Vždy vypíšte dve číslice za desatinnou čiarkou (počet centov v cene).

Príklad

Input:

100 100

Output:

Žiadna štvorica potravín nemá súčet aj súčin jedno euro

Input:

644 666

Output:

1.00 1.75 1.90 2.00
1.10 1.50 2.00 2.00
1.25 1.25 1.92 2.21
1.25 1.40 1.86 2.00
1.25 1.60 1.75 1.84

Napríklad \(1.00+1.75+1.90+2.00 = 1.00 \cdot 1.75 \cdot 1.90 \cdot 2.00 = 6.65\)

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.