Zadanie

Ešte posledná vec

Počet bodov: 33

Emmika mala už od malička sen - byť vlastníčkou vlastnej bowlingovej dráhy.

Po úspešnom rozpredaní starožitností, ktoré objavila na intráku pod parketami, si svoj sen konečne zrealizovala.

Už je skoro všetko hotové, no jeden fakt ju zaskočil - grafiky, ktoré pri bowlingu ukazujú na obrazovke, ktoré kuželky hráč zhodil, sú všetky chránené autorskými právami, a za ich používanie by musela zaplatiť drahú licenciu.

Však čo, zaobíde sa aj s ASCII artom so Zenitu…

Vstup

Na jedinom riadku je celé číslo \(0 \leq n \leq 10\) - počet zhodených kuželiek.

Výstup

Na výstup vypíšte všetky možné rozostavenia desiatich bowlingových kuželiek, ak bolo práve \(n\) z nich zhodených. Môžete ich vypísať v ľubovoľnom poradí.

Ako vyzerajú si môžete vidieť v príklade, ale popíšeme to pre kompletnosť.

Každá grafika má mať štyri riadky.

Každý riadok má mať sedem znakov.

V prvom riadku má byť jedna kuželka, v druhom dve, v treťom tri, a v štvrtom štyri.

Kuželky majú byť oddelené medzerami.

Pred prvú a za poslednú kuželku v riadku vypíšte toľko medzier, aby boli vycentrované.

Zhodenú kuželku vykreslite znakom X, a nezhodenú znakom O.

Za každou grafikou vypíšte prázdny riadok.

Príklad

Input:

1

Output:

  X  
 O O 
 O O O 
O O O O

  O  
 X O 
 O O O 
O O O O

  O  
 O X 
 O O O 
O O O O

  O  
 O O 
 X O O 
O O O O

  O  
 O O 
 O X O 
O O O O

  O  
 O O 
 O O X 
O O O O

  O  
 O O 
 O O O 
X O O O

  O  
 O O 
 O O O 
O X O O

  O  
 O O 
 O O O 
O O X O

  O  
 O O 
 O O O 
O O O X

Toto sú vśetky rozostavenia, kde spadla jedna kuželka. Neprehliadnite medzery za kuželkami, a prázdny riadok aj za poslednou grafikou.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.