Zadanie

Celková výsledkovka

Počet bodov: 20

Voľakedy dávno, keď súťaž ZENIT začínala, sa všetky programy vyhodnocovali manuálne. Po konci súťaže sa všetky stiahli na jednu disketu a opravovatelia prechádzali riešiteľa po riešiteľovi, úlohu po úlohe a jednotlivo ich testovali a bodovali. Pre každého riešiteľa si body písali na papier. Na záver však bolo treba zostaviť výsledkovku. A po celom dni testovania a bodovania, sa im zoraďovať tie kúsky papiera už fakt nechce…

Vstup

Na prvom riadku je jedno celé číslo \(0 \leq N \leq 100~000\) - počet súťažiacich. Na ďaľších \(N\) riadkoch sú mená a počty bodov jednotlivých súťažiacich, oddelené medzerou. Mená sú reťazce zložené z písmen anglickej abecedy (prvé veľké, zvyšné malé) s dĺžkou 1 až 20 znakov. Sú navzájom rôzne. Počet bodov je v rozsahu od \(0\) do \(1~000~000~000\).

V prvej sade je \(N\) do tisíc. V druhej sade majú všetci účastníci rôzny počet bodov.

Výstup

Na výstup vypíšte \(N\) riadkov obsahujúcich finálne poradie súťažiacich, od prvého miesta po posledné, vo formáte poradie. Meno Body. Poradie súťažiaceho je 1 plus počet súťažiacich, ktorí majú viac bodov ako on. Ak má viacero ľudí rovnaké poradie, vypíšte ich zoradeních abecedne.

Príklad

Input:

6
David 2
Peto 1
Michal 0
Janka 1
Samko 5
Jozef 2

Output:

1. Samko 5
2. David 2
2. Jozef 2
4. Janka 1
4. Peto 1
6. Michal 0

Všimnite si, že Michal má 0 bodov a preto obsadil poslednú priečku. Keďže bolo pred ním 5 iných súťažiacich, je šiesty v poradí.

Input:

5
Aron 2
Aaron 2
Aaronn 2
Aaaron 2
Baron 1

Output:

1. Aaaron 2
1. Aaron 2
1. Aaronn 2
1. Aron 2
5. Baron 1
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.