Zadanie

Abstraktné Rozmýšľanie

Počet bodov: 10

Keď prišla Alžbeta domov z potravín, všimla si, že sa jej na topánku prilepil kúsok papiera.

Bol na ňom napísaný tento kód


# python 3.8
vypis = print

def f(x):
  if x == 0:
    return 1

  g = lambda x: f(x-2)
  h = lambda x: g(x+1)
  return (h(x)+h(x)) % 47

n = int(input())

for _____ in range(1,n+1):
  candy = 0
  for ______ in range(1,n+1):
    if ______ % (len( ([]) ) + len( [()] ) ):
      candy = n
      break
    elif ______ == n and _____ % ( len( ([]) ) + len( ([],[])) ):
      break
    elif _____ % ______ == 0:
      candy = candy + int(chr(49)+chr(48),2)
  else: continue

  if candy & 1:
    res = f(n-_____)
    print(res)
  elif candy and 2 == 2 and (candy | 3 == candy + 3):
    pass
  else:
    vypis(_____)

# look at my code, my code is amazing


Alžbetu veľmi zaujíma, čo daný program robí. Nevie však Python, a preto potrebuje vašu pomoc.

Vstup

V jedinom riadku vstupu je celé číslo \(1 \leq n \leq 1000\).

Výstup

Na výstup vypíšte to, čo by vypísal horeuvedený program spustený s pythonom 3.8, ak mu dáme rovnaký vstup ako vám.

Príklad

Input:

2

Output:

1

Input:

10

Output:

1
9

Input:

50

Output:

1
9
25
49
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.