Zadanie

Bojíme sa proofreadu

Počet bodov: 15

Prípravy Zenitu boli v plnom prúde, zadania sa začali objavovať na gite, aby ale boli úplne dokonalé, bolo ich treba sproofreadovať.

Preto Hodobox urobil rozpis, ktorý vedúci bude proofreadovať prácu ktorého vedúceho.

Problém ale vznikol o chvíľu. Keďže Hodoboxovi veľmi záleží na duševnom zdraví a psychohygiene vedúcich, chcel by vedieť, či existujú ľudia, ktorí nie len úlohy proofreadujú, ale aj im niekto proofreaduje ich prácu.

Úloha

Vašou úlohou je povedať, či existuje aspoň jeden vedúci, ktorý nie len úlohy proofreaduje, ale zároveň aj je proofreadovaný.

Vstup a Výstup

Na prvom riadku sa nachádza jediné číslo \(t\) – počet testovací sád, na ktorých bude váš program testovaný. Nasleduje \(t\) vstupov, kde každý má takýto formát:

Vstup začína dvojicou medzerou oddelených čísel \(n, p\) – počet vedúcich a počet dvojíc vedúcich, kde prvý z dvojice proofreaduje prácu druhého.

Nasleduje \(p\) riadkov, kde každý riadok obsahuje dvojicu čísel \(a, b\) kde \(0 \leq a,b < n\) a \(a \neq b\), ktorá znamená, že vedúci \(a\) kontroluje prácu vedúceho \(b\).

Na výstup vypíšte Proofreaderi su proofreadovani ak existuje nejaký vedúci, ktorý nie len proofreaduje, ale aj je proofreadovaný. Ak taký vedúci neexistuje, vypíšte Proofreaderi proofreaduju.

Platí \(0 \leq p \leq n\).

V prvej sade \(t \leq 10\) a \(n \leq 1000\).

V druhej sade \(t \leq 5\), \(n \leq 100,000\) a súčet \(p \leq 100,000\).

Príklady

Input:

1
4 3
1 2
0 3
1 3

Output:

Proofreaderi proofreaduju

Proofreadovaní sú vedúci 2 a 3, zatiaľ čo proofreadujú vedúci 0 a 1.

Input:

1
4 3
1 2
3 2
2 1

Output:

Proofreaderi su proofreadovani

V tomto prípade sú proofreadovaní vedúci 1 a 2, zatiaľ čo proofreadujú vedúci 1, 2 a 3 takže vedúci 1 aj proofreaduje a aj je proofreadovaný.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.