Zadanie

Gregoriánsky nie je jediný

Počet bodov: 50

Počas sústredkovej hry Emmika objavila národ fantastických bytostí žijúcich v korunách stromov, pre nedostatok originality známych teraz ako Korunno-Stromní Pigmoni (KSP).

Úplne ohúrená a v rozpakoch zo seba vedela vypotiť len A aký formát kalendára používate?.

Následne ako reprezentant ľudskej ríše sa snažila zistiť dátumy dôležitých udalostí v ich históríi, ako aj oboznámiť ich s dôležitými dátumami ľudstva.

Konvertovanie dátumov je však ťažké… Našťastie má po ruke vašu pomoc…

Úloha

Počas histórie sa s kalendárom stali rôzne fascinujúce veci, ktoré pre potreby tejto úlohy budeme úplne ignorovať. Pracujeme s Gregoriánskym kalendárom: každý rok má 365 dní, dlhých 24 hodín, rozdelených do dvanásť mesiacov, okrem tzv. ‘prestupných rokov’ - tie majú 366 dní, po pridaní 29. Februára. Rok je prestupný vtedy ak je buď deliteľný štyrmi, ale nie stovkou, alebo je deliteľný štyristovkou (2020 bol teda prestupný, 1900 nie, a 1600 áno).

KSPáci používajú namiesto dní, mesiacov a rokov lístočky, vetvičky, konáre a stromy. Strom sa skladá z piatich konárov, ale v prestupných stromoch, kde jeho číslo deliteľné je 47, len zo štyroch. Každý konár sa skladá zo siedmich vetvičiek. Vetvička má 4 lístočky ak je párna, a päť lístočkov ak je nepárna. Každý lístoček trvá tri hodiny.

Navyše, KSPáci začali svoj kalendár dátumom 1.1.1.0 00:00 v čase, ktorý zodpovedá 3.1.2000 14:00 v našom kalendári.

Prosím, pomôžte Emmike konvertovať medzi týmito dvoma formátmi.

Vstup a Výstup

V prvom riadku je číslo \(t\) - počet dátumov na konverziu. Každý z nasledovných \(t\) riadkov obsahuje dátum v jednom z popísaných formátov, teda buď v tvare den.mesiac.rok hodiny:minuty, alebo v tvare listocek.vetvicka.konar.strom hodiny:minuty. Všetky dátumy budú vo svojom zápise platné, a nebudú skôr ako 1.1.1.0 00:00 v KSP zápise, ani neskôr ako 31.12.2047 23:59 v našom zápise.

Pre každý dátum, vypíšte ekvivalentný dátum v druhom formáte.

Platí \(1 \leq T \leq 100\).

V prvej sade sú dátumy len v našom zápise. V druhej sade sú dátumy len v KSP zápise. V posledných dvoch sadách sú otázky na obe zápisy.

Príklad

Input:

3
1.1.1.0 00:00
3.1.2000 17:35
19.10.2021 09:00

Output:

3.1.2000 14:00
2.1.1.0 00:35
4.7.4.399 01:00
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.