Zadanie

Cifierky

Počet bodov: 20

Danušik jedol polievku s číslovicovými cestovinami. Zjedol najmenšiu číslicu. Čo zjedol?

Úloha

Zistite, akú cifru zjedol Danušik.

Vstup a Výstup

V prvom riadku je číslo \(t\) – počet polievok, z ktorých Danušik povyjedal. Platí (\(1 \leq t \leq 1000\)). Nasleduje \(t\) riadkov. V \(i\)-tom z nich je číslo \(n_i\), ktoré vidí Danušik v \(i\)-tej polievke.

Vypíšte \(t\) riadkov. V \(i\)-tom riadku vypíšte najmenšiu cifru z čísla, ktoré sa nachádzalo v \(i\)-tej polievke.

V prvej sade \(0 \leq n_i \leq 100\). V druhej sade \(0 \leq n_i \leq 100\,000\). V ostatných sadách \(0 \leq n_i \leq 10^{18}\).

Príklad

Input:

3
75392
13
52

Output:

2
1
2
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.