Zadanie

Brutálne kartičky

Počet bodov: 20

V poslednej dobe Klauka trávi svoje prestávky v škole hraním Pokémon kartičiek s kamarátmi. Prestalo ju to však baviť, tak sa rozhodla, že si vyrobí vlastnú kartovú hru, ktorá bude viac brutálna ale aj jednoduchá.

Úloha

Princíp hry je jednoduchý: každý hráč dostane 5 kartičiek, na ktorých je napísaná sila útoku. Z týchto kartičiek si môže vybrať ľubovoľné (ale aspoň jednu), ktorých sily sa sčítajú a ostatné zahodí. Víťazom hry je ten hráč, ktorý má najväčšiu silu útoku.

Dnes si Klauka musí cez prestávku napísať domácu úlohu z Angličtiny a preto nestíha hrať. Pomôžte jej vybrať najvhodnejšie kartičky.

Vstup a Výstup

Na vstupe je zadaných 5 celých čísel \(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5\) oddelených medzerami.

Vypíšte jedno číslo - najväčší súčet ktorý je možné vytvoriť z kartičiek.

Pre všetky \(n_i\) platí, že \(-100000 < n < 100000\).

Príklad vstupu a výstupu

Input:

2 4 6 3 0

Output:

15

Input:

-4 2 0 1 3

Output:

6
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.