Zadanie

Bodaj by už bolo po skúškach

Počet bodov: 15

Matúša už bolia oči z neustáleho pozerania na monitor. Učí sa už niekoľko hodín v kuse a potreboval by im dať pauzu. No skúška je už o niekoľko dní a on si nemôže dovoliť strácať drahocenný čas. “Nabudúce si učenie určite nenechám na poslendú chvíľu.” uisťuje sám seba a snaží sa vymyslieť riešenie. A to je celkom jednoduché. Na papier sa predsa pozerá oveľa ľahšie, než na monitor. Stačí, ak si prezentáciu s učivom vytlačí a chvíľu sa bude učiť z papiera. V prezentácii je však kopec slidov. Väčší kopec, než kopec papierov, ktoré má Matúš k dispozícii na tlačenie. Rozhodol sa teda, že na každú tému v prezentácii vytlačí len jeden slide, a to ten s najväčšou informačnou hodnotou. No keďže pred skúškou je každá minúta dobrá, Matúš nemá čas hľadať, ktoré slidy mu treba vytlačiť.

Spravíte to za neho vy?

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu sa nachádza číslo \(N\), ktoré predstavuje počet slidov v prezentácii.

Následuje \(N\) riadkov, z ktorých každý obsahuje popis jedného slidu.

Popis sa skladá z čísla \(T\), reprezentujúceho tému slidu, nadpisu \(S\) a z čísla \(B\), reprezentujúceho informačnú hodnotu slidu.

Pre každú tému vypíšte do samostatného riadku nadpis slidu s najväčšou informačnou hodnotou.

Ak má viacero slidov rovnakú informačnú hodnotu, vypíšte ktorýkoľvek z nich.

Témy môžte vypisovať v ľubovoľnom poradí.

Platí:

\(1 \leq N \leq 10^5\).

\(0 \leq T \le N\).

\(S\) je reťazec pozostavajúci z desiatich malých písmen anglickej abecedy. Všetky \(S\) sú navzájom rôzne.

\(0 \leq B \le 10^9\).

Sú dve sady vstupov, pre prvú platí \(1 \leq N \leq 1000\).

Príklad

Input:

5 
1 lahkegrafy 5
2 kompilacia 9
3 permutacie 12
1 tazkegrafy 7
3 kombinacie 10

Output:

tazkegrafy
kompilacia
permutacie

Z témy 1 je najinformatívnejší slide o tažkých grafoch, z temý 2 máme jediný slide o kompiláciách, a z témy tri je zas najlepší ten slide o permutáciách.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.