Zadanie

Ako to pokračuje?

Počet bodov: 10

Hodobox sa jedného dňa vôbec nevyspal, vstal z postele ľavou nohou, mal slabé raňajky, zmokol, a nachladol.

V takýto chabý deň sa ledva dostal na svoju často navštevovanú stránku o celočíselných postupnostiach tak, že vygooglil only enklyklopedia of integral seqeuencers.

Zabával sa tým, že si prepisoval svoju obľúbenú postupnosť, ktorej prvé členy sú

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

A teraz to začne byť zaujímavé, detinsky sa tešil Hodobox.

Úloha

Uhádnite ďalší člen Hodoboxovej obľúbenej postupnosti.

Vstup

Na vstupe sa nenachádza nič (čo však nie je to isté, ako by sa tam nachádzalo niečo).

Výstup

Vypíšte jedno číslo - ďalší prvok v Hodoboxovej obľúbenej postupnosti.

Príklad

Túto úlohu musíte zvládnuť bez príkladu.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.