Zadanie

Bolestivá technológia

Počet bodov: 15

Pred krajským kolom Zenitu treba pripraviť úlohy. Napísať zadanie, vygenerovať vstupy, otestovať riešenia… Z toľkých súborov by sa Samo zbláznil. Prišiel teda s dokonalým riešením. Zaviedol git1. Každý si vraj má pripravovať svoju úlohu v samostatnej vetve. Keď je vetva s úlohou dokončená, pridá ju do hlavnej vetvy.

Nuž, ako to už býva, Samo to nedomyslel. Vedúci predsa nevedia používať git! Sem-tam Jozef pridá súbor do Hodoboxovej vetvy, na oplátku mu Hodobox ukradne zo dva commity a zmení ich čísla, inokedy zase Dávid pracuje s Krtkovymi zmenami.

Ale tomu dal. Krajské kolo je už zajtra a v príkladoch máme väčší neporiadok, ako keby sme git nepoužívali. V zadaniach ale nesmie nič chýbať. Ani len jeden z \(n\) commitov, ktoré vedúci počas pripravovania úloh spravili. Nazrel teda na server, aby zistil, koľko commitov sa stratilo. Na jeho prekvapenie ich však našiel presne \(n\). Už sa začínal tešiť, aký je génius, no vtom si všimol, že sú tam niektoré commity viackrát.

Potreboval by zistiť, ktoré čísla commitov chýbajú. To už ale nestíha. Ako sa ukázalo, Samo síce nie je až taký génius, ale nie je ani hlúpy. Keď túto úlohu presunie na najbrilantnejšie programátorky a programátorov, ktorí sa objavia na krajskom kole, určite mu aspoň niekto pomôže.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu sa nachádza číslo \(n\) – počet commitov. Platí \(1 \leq n \leq 10^5\). Vieme, že pôvodné commity majú čísla od 1 po \(n\), každé práve raz. Po katastrofe s gitom stále platí, že majú čísla od \(1\) po \(n\). Niektoré čísla už ale chýbajú, iné sa môžu objaviť aj viackrát.

Na druhom riadku vstupu je \(n\) nie nutne rôznych čísiel \(c_1, ..., c_n\) z rozsahu od \(1\) po \(n\) – čísla jednotlivých commitov po gitovej katastrofe.

Na jediný riadok výstupu vypíšte medzerou oddelené čísla commitov, ktoré sa stratili a teda sa nenachádzajú v číslach \(c_1, ..., c_n\). Čísla vypíšte utriedené od najmenšieho po najväčšie.

Dajte si pozor, aby ste za posledným číslom nevypisovali medzeru.

Ak žiadny commit nechýba, vypíšte iba prázdny riadok. Aj ten však musíte ukončiť znakom konca riadka.

Príklad

Input:

6
1 4 3 4 4 1

Output:

2 5 6

Input:

4
1 2 3 4

Output:


  1. https://git-scm.com/↩︎

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.