Zadanie

Ako sa to počíta?

Počet bodov: 10

Samko a Sammko sa pri každej úlohe doťahujú kto napíše kratší program. Jožko si to chce vyskúšať tiež, ale nedarí sa mu napísať ani len program, ktorý by vypísal také číslo, ktoré by bolo rovnaké, ako počet znakov v tomto jeho programe. Samko a Sammko majú veľmi radi prehladné kódy a preto sa rozhodli, že medzeri, tabulátory, entery a podobné neviditeľné znaky do dĺžky programu nerátajú. program ktorý by vyzeral funkcia( a + b ) má teda napríklad dĺžku 12 znakov.

Vstup a výstup

Váš program nečíta nič zo vstupu.

Vypíšte jedno číslo, počet nebielych znakov vo vami odovzdanom programe. Nevypisujte žiadny text navyše, lebo to náš automatický testovač nepochopí.

Príklad

Túto úlohu zvládnete aj bez príkladu.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.