Zadanie

Bobdlžnik

Počet bodov: 15

Bob má dve rôzne karty. Tak rôzne, že sú rôzne veľké, až by sa dalo povedať, že sú to všeobecné obdĺžniky. Tieto dve karty bob nosí všade so sebou. Doniesol si ich aj sem a vyložil ich na stôl. Karty sa na stole prekryli a Bob povedal: “Aha! Toto je Bobdĺžnik” a ukázal na ich prekryv. Aký veľký je Bobdĺžnik?

Úloha

Dané su dva obdĺžniky so stranami rovnobežnými so súradnicovou sústavou. Zistite veľkosť ich prieniku.

Vstup

Na vstupe sú dva riadky, na každom popis jedného obdĺžnika. Popis obdĺžnika sú 4 medzerou oddelené nezáporné celé čísla (\(x_1,y_1,x_2,y_2\)), ktoré reprezentujú protiľahlé rohy obdĺžnika. Platí \(x_1<x_2\) a \(y_1<y_2\). V prvej sade sú súradnice najviac 5, v druhej 1000 a v poslednej 100000. Je zaručené že obdĺžniky majú nenulový prienik.

Výstup

Vypíšte jedno celé číslo, prienik dvoch obdĺžnikov na vstupe.

Príklady

Input:

2 2 5 5
1 3 6 4

Output:

3

Prienikom obdĺžnikov je obdĺžnik 2 3 5 4.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.