Zadanie

Juchú, chémia

Počet bodov: 60, časový limit: 1000ms

Jožko bol veľmi smutný, že kvôli účasti na školskom kole Zenitu vymešká hodinu chémie. Aká strašná tragédia. Všetci ostatní spolužiaci sa budú zabávať vyhotovením domácej úlohy, ktorú na hodine dostanú, a on sa bude len nudiť.

Jožko otvoril úlohu J. Rozžiarili sa mu oči. Veď to je splnený sen. Úloha o chémií!?

Hmm, na vstupe dostanem reťazec, a mám zistiť či ho viem rozdeliť na skratky prvkov z periodickej tabuľky. Zoznam prvkov v tabuľke viem získať tak, že kliknem tento link. Veľmi zaujímavá úloha, pomyslel si Jožko. A to zadanie, vskutku veľmi vtipné, určite ho napísal niekto naozaj kreatívny, inteligentný a isto aj atraktívny1. Ale nad úžasným autorom úlohy a zadania nemôžem predsa fantazírovať počas súťaže, ovládol sa Jožko. Radšej tú úlohu vyriešim, aby som sa dostal na krajské…

Vstup a výstup

V jedinom riadku vstupu je neprázdny reťazec z veľkých písmen anglickej abecedy.

Ak vieme tento reťazec získať tak, že za sebou napíšeme niekoľko symbolov z periodickej tabuľky, jeden spôsob nájdite a vypíšte – dajte písmenám v reťazci správnu kapitalizáciu, aby iba prvé písmeno prvku bolo veľkým.

Ak tento reťazec takýmto spôsobom získať nevieme, vypíšte ‘neda sa’.

Dĺžka reťazca bude postupne v sadách najviac \(2,20,1000\) znakov.

Príklady

Input:

KOFOLA

Output:

KOFOLa

Input:

VINEA

Output:

neda sa

Input:

AGATYAM

Output:

AgAtYAm

Input:

KSP

Output:

KSP

  1. Samozrejme, mal úplnú pravdu↩︎

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.