Zadanie

Ferove kocky

Počet bodov: 30, časový limit: 250ms

UPDATE: Váš typ musí obsahovať číslo, ktoré na kocke môže padnúť. Napríklad odpoveď \(10\) na \(4\)-strannej kocke je vždy nesprávna odpoveď.

Kamarát Fero má doma \(n\)-stranné kocky. Každý deň nosí do školy nejakú inú a hrá s tebou jednoduchú hru:

Dnes je to tu zas. Fero vytiahol \(n\)-strannú kocku a vyslovil svoj tip \(k\). Teraz je rad na tebe. S akým tipom máš najväčšiu šancu na výhru?

Vstup a výstup

V jedinom riadku vstupu sú dve čísla \(n\) a \(k\) pre ktoré platí: \(1 \leq n \leq 10^9\) a \(1 \leq k \leq n\). \(n\) udáva počet strán kocky a \(k\) číslo, ktoré si tipol Fero.

Na výstup vypíš jedno celé číslo označujúce tip, s ktorým máš najväčšiu šancu vyhrať. Ak je takýchto čísel viac, vypíš ľubovoľné z nich. Typ musí byť jedno z čísel ktoré môžu na kocke padnúť.

Príklady

Input:

3 1

Output:

2

Dnes si hádžete Trojstenom. Fero tipol jednotku, no ty si sa rozhodol pre dvojku. Vyhráš teda v dvoch tretinách prípadov - ak padne dvojka alebo trojka.

Input:

4 3

Output:

2

Vyhráš ak padne dvojka alebo jednotka, máš teda polovičnú šancu na výhru. Lepšie to spraviť nevieš.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.