Zadanie

Ešteže mám tú mapu

Počet bodov: 30, časový limit: 250ms

Ujo Ondrej je veľmi aktívny človek. Ráno bycikluje do školy a robí vianočné oblátky. Pred obedom cestuje električkou po meste. Na obed rieši programovacie úlohy. Poobede je obed. Na olovrant si ide po kaleráb do školy. Večer sa vracia domov.

Lenže keď takto celý deň pobehuje, vrátiť sa domov je psychicky náročné, keďže sa ocitne v náhodnom mieste a musí odtiaľ plánovať cestu.

Preto by bol Ujo rád, keby mal program, ktorý mu ju naplánuje zaňho.

Vstup a výstup

Ako správni teoretici spravíme zopár predpokladov a simplifikácií – napríklad že svet je mriežka o rozmeroch \(15 \times 15\), ohraničená stenami. V takomto ideálnom svete je Ujov dom vždy v pravom dolnom rohu.

Dostanete v jedinom riadku vstupu dve čísla \(r\) a \(s\), obe medzi \(1\) a \(13\) - riadok a stĺpec, v ktorom sa Ujo nachádza, číslované od nuly.

V prípade, že Ujo je už doma, vypíšte len do jedného riadku Ujo je doma!.

V inom prípade vykreslite Ujovi cestu k jeho domu. Presnejšie, vypíšte celú \(15 \times 15\) mriežku. Jej vonkajšie políčka sú steny, označované #. V pravom dolnom rohu mriežky je Ujov dom, D. Na súradniciach \((r,s)\) je Ujo, U. Vyznačte v mriežke ľubovoľnú najkratšiu cestu od Uja k domčeku znakmi x, pričom Ujo sa vie pohybovať len v štyroch smeroch – hore,dole, doľava, a doprava. Zvyšné znaky mriežky, ktoré nie sú zaujímavé, nechajte ako bodky: .. Pozrite si príkladový vstup pre lepšie pochopenie.

Príklad

Input:

10 10

Output:

###############
#.............#
#.............#
#.............#
#.............#
#.............#
#.............#
#.............#
#.............#
#.............#
#.........Ux..#
#..........xx.#
#...........xx#
#............D#
###############

Jedno z viacerých správnych riešení.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.