Zadanie

Duplikátna úloha

Počet bodov: 30, časový limit: 250ms

Vyriešili ste už predošlú úlohu Celoživotný spor? Tak táto úloha je uplne rovnaká. Až na jeden malý detail, ktorý nájdete v časti Vstup a výstup.

Úloha

Pozri zadanie úlohy Celoživotný spor.

Vstup a výstup

Vstup je prázdny. Na výstup vypíšte program, ktorý rieši úlohu Celoživotný spor. Program musíte vypísať v takom programovacom jazyku, v akom odovzdáte program pre túto úlohu. Váš výstup musí vyriešiť úlohu Celoživotný spor na plný počet bodov.

Príklady

Input:

Output:

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    cout<<"Remiza"<<endl;
}

Tento výstup predstavuje funkčný program, ktorý však nedostane žiadne body za úlohu Celoživotný spor. Program je napísaný v jazyku C++.

Input:

Output:

cisla=[int(x) for x in input().split()]
print('Remiza')

Príklad výstupu programu v Pythone ktorý aj načíta vstup, ale úlohu Celoživotný spor tiež nevyrieši.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.