Zadanie

Celoživotný spor

Počet bodov: 25, časový limit: 250ms

Alicka a Barborka sa nezhodnú na tom, na ktorej strane kocky padá viackrát šestka. Alicka si myslí, že šestka padá častejšie na vrchu hracej kocky, zatiaľčo Barborka, že na spodku. Rozhodli sa preto, že si zahrajú hru: Desaťkrát sa hodí kockou a tá z nich, na ktorej strane bola šestka viackrát, vyhráva. Ak je to nerozhodne, nastáva remíza.

Úloha

Vidíš vrchnú stranu kocky. Z desiatich hodov zisti, na ktorej strane padla viackrát šestka. Ak to bola spodná, vyhrala Barborka a vypíš Barborka. Ak to bola vrchná, vyhrala Alicka a preto vypíš Alicka. Ak nastala remíza, vypíš Remiza.

Poznámka

Dievčatá hádžu štandardnou \(6\)-strannou kockou, ktorej sieť vyzerá takto:

Vstup a výstup

Na jedinom riadku vstupu je \(10\) čísel. \(i\)-te číslo znázorňuje číslo na vrchnej strane kocky po \(i\)-tom hode.

Na výstup podľa úlohy vypíš Alicka, Barborka alebo Remiza.

Príklady

Input:

6 5 4 3 2 1 3 5 6 6

Output:

Alicka

Hore padla šestka trikrát, zatiaľčo na spodku len raz.

Input:

6 4 3 5 1 4 3 2 1 6

Output:

Remiza

Šestka padla hore aj dole práve dvakrát.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.