Zadanie

Bude to nekonečno?

Počet bodov: 20, časový limit: 250ms

Čísla \(2\), \(3\), \(5\) a \(7\) sú zvláštne tým, že sú prvočísla, tzn. z čísel väčších ako \(1\) sú deliteľné len samým sebou. Niektoré dvojice prvočísel sú zaujímavé tým, že sa líšia práve o dva. Napr. \(3\) a \(5\), \(11\) a \(13\), \(17\) a \(19\). Dodnes je otvoreným problémom, či existuje takýchto dvojičiek nekonečne veľa. Najnovším výsledkom v tejto oblasti je práca od Terrence Tao a spol. z roku \(2014\). Ukázali v nej, že existuje nekonečne veľa dvojičiek prvočísel, ktoré sa líšia najviac o \(246\). To už je len krôčik ku dvom.

Na dnešnú druhú úlohu ti ale stačí nájsť dve rôzne dvojičky prvočísel, ktoré sú od seba vzdialené práve o \(2\), ale pozor, musia byť väčšie ako \(40\) a menšie ako \(1000\).

Vstup a výstup

Zo vstupu tvoj program nič nečíta.

Na jedniný riadok výstupu vypíš štyri rôzne prvočísla \(a, b, c, d\), pričom musí platiť \(40 < a, b, c, d < 1000\) a \(|a-b|=|c-d|=2\).

Príklad

Ak by stačilo nájsť dvojičky väčšie ako \(10\), výstup programu by mohol vyzerať aj takto:

Input:

Output:

11 13 17 19
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.