Zadanie

Alien

Počet bodov: 10, časový limit: 250ms

Na ulici ťa zastavil mimozemšťan s obyčajnou otázkou: Koľko otvorov by malo mať štandardné tričko?

To, že mimozemšťan vie hovoriť tvojou rečou, ešte neznamená, že ti aj bude rozumieť. Preto radšej napíš program, ktorý vypíše odpoveď na túto otázku ako jedno celé číslo.

Vstup a výstup

Váš program nečíta nič zo vstupu.

Vypíšte jedno číslo, počet otvorov v štandardnom tričku. Nevypisujte žiadny text navyše, lebo to náš automatický testovač nepochopí.

Príklad

Túto úlohu zvládnete aj bez príkladu.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.