Zadanie

Aké číslo si myslím?

Počet bodov: 10, časový limit: 300ms

Ahoj riešiteľ,

Ja som tvoj testovač a myslím si číslo. Tvojou úlohou je napísať program, ktorý vypíše číslo, ktoré si myslím. Program teda nedostane žiadny vstup a má iba jeden pokus vypísať svoj typ. Ak by som ti nepovedal nič viac, bola by to veľmi ťažká úloha. Poviem ti preto, že číslo ktoré si myslím, sa líši od čísla \(\pi\) o dva. Ak tvoj program nevypíše správne číslo, nič si z toho nerob, a skús poslať iný program :).

Tvoj testovač

Vstup a výstup

Na vstupe nič nie je. Na výstup vypíšte svoj typ s presnosťou na dve desatinné miesta. Na oddelenie desatinných miest použite bodku.

Príklad

Input:

Output:

5

\(5\) nie je číslo ktoré si testovač myslí. Od čísla \(\pi\) sa líši o menej ako dva.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.