Zadanie

Bodové odmeny

Počet bodov: 15, časový limit: 500ms

Zenit má málo financií. A preto budú od budúceho roka súťažiaci odmeňovaní iba niekoľkými štvorčekmi čokolády. Bude to jednoduché. Ak súžažiaci \(a\) dostane menej bodov, ako súťažiaci \(b\), tak \(a\) musí dostať menej štvorčekov čokolády, ako \(b\). Zároveň ale chceme súťažiacich motivovať k riešeniu, kvôli čomu musí každý dostať aspoň 1 štvorček čokolády.

Zenit má málo organizátorov. A preto musíte niečo spraviť vy. Konkrétne, napíšete program, ktorý pre dané bodové zisky súžažiacich vypočíta, koľko najmenej štvorčekov čokolády budeme potrebovať na ich odmenenie.

Vstup a výstup

V prvom riadku vstupu je číslo \(n\), počet súťažiacich. Platí, že \(1 \leq n \leq 200\,000\). V prvej z troch sád zároveň platí, že \(n \leq 10\). V druhom riadku vstupu je \(n\) medzerou oddelených celých čísiel \(a_1\)\(a_n\), bodové zisky jednotlivých súťažiacich. Platí, že \(0 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^9\).

Na výstup vypíšte jedno číslo - koľko najmenej štvorčekov čokolády potrebujeme na odmenenie súťažiacich.

Príklad

Input:

6
6 2 4 1 9 7

Output:

21
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.