Zadanie

Copy my homework

Počet bodov: 20, časový limit: 600ms

Emo: ‘Can I copy your homework?’

Samo: ‘Sure, but change it so it doesn’t look too obvious you copied.’

A tak si Emo od Sama odkopíroval domácu úlohu z algebry. Emo však nie je úplne hlúpy – vie že odovzdané úlohy idú cez systém proti plagiátorstvu. A tak sa rozhodol, že niekam do Samovej domácej úlohy dopíše pár znakov. Ak na to teda nezabudne.

S touto možnosťou však antiplagiátorský systém počíta – nájde najpravdepodobnejšie miesto, kam by Emo mohol vložiť do Samovej úlohy pár slov navyše, a zistí či Emova úloha naozaj vznikla takýmto spôsobom.

Teda, počítal by, keby bolo dostatok financií na zakúpenie oficiálnej licencie. Kým sa financie nájdu, neostáva nič iné, len dúfať, že sa nájde benevolentný programátor, ktorý túto funkcionalitu naprogramuje zadarmo.

Nepoznáte náhodou niekoho?

Vstup a výstup

V prvom riadku je neprázdny reťazec pozostávajúci z malých písmen anglickej abecedy a práve jedným výskytom znaku *. Reťazec predstavuje Samovu vypracovanú úlohu, a * miesto, o ktorom si systém myslí, že tam Emo pridal niekoľko (možno nula) znakov.

V druhom riadku je neprázdny reťazec pozostávajúci z malých písmen anglickej abecedy, tentoraz bez * – Emova odovzdaná úloha.

Dĺžka oboch reťazcov nepresiahne v polovici vstupov \(50\), a v druhej polovici \(100\,001\) znakov.

Ak sa vhodnou zámenou * za nula alebo viac ľubovoľných písmen dá druhý reťazec získať z prvého, vypíšte ‘ANO’. Inak vypíšte ‘NIE’.

Príklad

Input:

zenit*olympiada
zenitkspolympiada

Output:

ANO

Stačí zameniť * za ‘ksp’.

Input:

zeni*tolympiada
zenitkspolympiada

Output:

NIE

Čokoľvek zameníme za *, ‘ksp’ napravo od ‘t’ nedostaneme.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.