Zadanie

Dnes radšej schody

Počet bodov: 30, časový limit: 300ms

Emma býva v bytovke. Ako v každej správnej bytovke, aj tu je jeden výťah.

Výťah v Emminej bytovke, je však trochu iný ako tie, ktoré poznáte z ostatných bytoviek. Keď inžinieri stavali tento výťah, mali málo tlačidiel. Rozhodi sa preto, dať tam len dve. Teda vpravo dve a vľavo dve, lebo tento výťah má aj dvere z oboch strán.

Tieto tlačidlá pôvodne fungovali ako \(+1\) a \(-1\). Teda jedno tlačidlo nás odviezlo o poschodie vyššie a jedno o poschodie nižšie. Výťah je však už starý a nefunguje všetko ako má. Emma odpozorovala, že tlačidlá na jednej strane fungujú ako \(+a\) a \(-a\) a tlačidlá na druhej strane ako \(+b\) a \(-b\).

Emma však chce ísť na poschodie \(m\). Ako najbližšie k nemu sa môže odviesť takýmto výťahom?

Vstup a výstup

V jedinom riadku vstupu sú štyri celé čísla \(n, m, a, b\), \((1 \leq a, b \leq n \leq 10^6, 0\leq m<n)\) – počet poschodí (očíslované sú od \(0\) po \(n-1\)), číslo poschodia na ktoré chce Emma ísť, posun ľavích tlačidiel a posun pravích tlačidiel.

Vypíšte jedno číslo, a to číslo poschodia najbližšieho ku \(m\), na ktoré sa vie Emma dostať ak začína na prízemí (číslo 0). Ak sa vie dostať aj nad aj pod svoj cieľ rovnako blízko, chce ísť nad, lebo dole schodmi sa ide ľahšie ako hore.

Príklady

Input:

15 13 4 5

Output:

13

Na poschodie 13 sa dostaneme tak, že stlačíme dva krát \(+4\) a raz \(+5\).

Input:

10 6 4 8

Output:

8

Vieme sa dostať na poschodia 4 a 8. Obe sú o dve poschodia vzdialené od šiesteho, ale z poschodia 8 je to smerom dole po schodoch.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.