Zadanie

Časový uhol

Počet bodov: 25, časový limit: 300ms

Matúš sa na internete dočítal, že analógové hodiny sú oveľa efektívnejšie než tie digitálne. Vraj si na nich človek lepšie všimne, aký je čas. Namiesto čísel vnímame uhol, ktorý zvierajú hodinová a minutová ručička, a tým pádom sa nám to efektívnejšie reprezentuje v mysli.

Potom Matúš začal rozmýšľať nad tým, aký je vzťah medzi časom a uhlom ručičiek.

Napíšte pre neho program, ktorý vypočíta aký uhol zvierajú hodinová a minútová ručička, v určitom čase.

Vstup a výstup

Na vstupe je jeden riadok: čas vo formáte HH:MM, označujúci korektný časový údaj, čiže \(00 \leq H\!H \leq 23\) a \(00 \leq M\!M \leq 59\).

Na výstup vypíšte menší z uhlov, ktoré zvierajú hodinová a minútová ručička.

Veľoksť uhla, vypíšte v stupňoch a výstup ukončite znakom stupňa ‘°’.

Ak je veľkosť uhla desatinné číslo, hodnotu zaokrúhlite na najbližšie menšie celé číslo.

Príklady

Input:

12:00

Output:

Ručičky sa prekrývajú a obe smerujú hore.

Input:

19:30

Output:

45°

Minútová ručička ukazuje na šestku a hodinová smeruje medzi 7 a 8. _

Input:

06:58

Output:

139°

Hodinová ručička ja nasmerovaná skoro k sedmičke, minútová skoro k dvanástke.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.