Zadanie

El Toró

Počet bodov: 30, časový limit: 400ms

Pozeráte sa na predstavenie svetovo známeho krotiteľa býkov: samotný El Toró. Proti nemu je ale jeho strašidelný býk s rovnakým menom: El Toró, ktorý všetkých svojích protivníkov krotiteľov porazil a podupal. Ktorý z nich je viac hoden tohto legendárneho mena?

Celú arénu si môžeme predstaviť ako šachový plánik \(8 \times 8\). Krotiteľ je reprezentovaný ako biely kôň, býk ako čierny kôň. Striedavo sa pohybujú po plániku, pričom sa pohybujú ako šachoví koňovia, a spomedzi všetkých možných ťahov si vyberú vždy náhodne.

Predstavenie končí, keď jeden z nich vyhodí toho druhého. Kto má väčšiu šancu vyhrať: krotiteľ alebo býk?

Vstup a výstup

Na prvom riadku dostanete číslo \(t\): počet zápasov. Nasledujú popisy jednotlivých zápasov, každý popis začína prázdnym riadkom.

Nasleduje riadok obsahujúci číslo začínajúceho hráča: \(0\) ak začína krotiteľ, inak \(1\). Na ďalších dvoch riadkoch dostanete (v tomto poradí) pozície krotiteľa a býka. Tieto pozície dostanete ako dvojicu medzerou oddelených čísel: riadok \(r\) a stĺpec \(s\). Platí \(1 \leq r, s \leq 8\).

Pre každý zápas vypíšte na samostatný riadok výstupu \(0\), ak má väčšiu šancu vyhrať krotiteľ, \(1\) ak má väčšiu šancu býk, a v prípade rovnakej šance vypíšte \(2\).

Príklad

Input:

2

0
1 1
4 7

0
1 1
8 8

Output:

0
1
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.