Zadanie

Detailný nápis

Počet bodov: 25, časový limit: 1000ms

Graphic design is my passion, povedal si Dávid.

Rozhodol sa, že svetu ukáže svoje schopnosti tým, že spraví brilantný bilboard, do ktorého elegantne vpíše inšpirujúci text.

Zvolí si inšpirujúci text pozostávajúci z \(n\) písmen a vyhliadne si bilboard nepárnej výšky \(h\). Následne na bilboard vpíše text do tvaru niekoľko zasebou nasledujúcich písmen R.

Presnejšie, na bilboarde výšky \(h\) má písmeno R vľavo nohu výšky \(h\), oko je tvorené štvorcom umiestneným čo najvyššie na nohe, smerom doprava, so stranou dĺžky \(\frac{h}{2}\), a nakoniec šikmou nožičkou začínajúcou pod ľavým dolným rohom oka a siahajúcou až po spodok bilboardu.

Ak je na bilboarde viacero písmen R, Dávid ich oddelí jedným znakom textu medzi šikmou nožičkou a rovnou nohou.

Pozrite si príklady pre ilustráciu.

Samozrejme, graphic design is also your passion. Vypíšte bilboard aj vy!

Vstup a výstup

V prvom riadku vstupu sú čísla \(n\) a \(h\) – počet znakov textu a výška bilboardu. V druhom riadku je \(n\) veľkých písmen textu.

Platí \(1 \leq h \leq 47\) a \(h \leq n \leq 10^5\). \(h\) je nepárne.

Vypíšte text na bilboarde. Za posledným znakom každého riadku nevypisujte žiadne medzery.

Príklady

Input:

38 7
HISPALMSARESWEATYKNEESWEAKARMSAREHEAVY

Output:

MSAR KARM
L  E A  S
A  S E  A
PAEW WHER
ST   SE
I Y  E A
H  KNE  VY

Input:

30 3
THERESVOMITONHISSWEATERALREADY

Output:

ER IT SW AL
HE MO SE RR Y
TSVONHIATEEAD

Input:

13 1
MOMSSPAGHETTI

Output:

MOMSSPAGHETTI
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.