Zadanie

Bilancia cestného doťahovania

Počet bodov: 15, časový limit: 500ms

Jerguš a Ema sa strašne nudia cestou na dovolenku. Po hodnej chvíli znudeného pozerania z okien si začali všímať okoloidúce autá. Každé auto má značky a každé bežné slovenské auto má na značke čísla. Obaja súrodenci si teda vybrali cifru a vyhrá ten, kto napočíta viac značiek s jeho cifrou. Na bežnej značke sú cifry tri, naše duo sa pozeralo len na tú strednú.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu budú dve medzerou oddelené celé čísla \(0 \leq j, e \leq 9\) - cifry ktoré počítajú Jerguš s Emou. Na druhom riadku vstupu bude celé číslo \(1 \leq n \leq 1\,000\) - počet značiek, ktoré deti videli. Na poslednom, treťom riadku bude \(n\) nedzerou oddelených čísel \(0 \leq c_i \leq 9\) - stredné cifry na značkách, ktoré deti videli.

Na výstup vypíšte Jergus, Ema alebo remiza podľa toho, kto napočítal viac značiek so svojou cifrou.

## Príklad

Input:

1 0
4
8 1 0 1

Output:

Jergus

Input:

9 8
6
1 2 3 4 5 8

Output:

Ema

Input:

3 6
2
3 6

Output:

remiza
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.